ugrás a NYME honlapra vissza a nyitólapra
  Vissza a nyitólapra
 
 

A „Karsztfejlődés” konferenciák és a „Karsztfejlődés” című kiadvány története

 

A szombathelyi Természetföldrajzi (jelenleg Földrajz) Tanszéken több mint két évtizedre tekint vissza a „Karsztfejlődés” konferencia sorozat. Ezt éves gyakorisággal szerveztük, előbb hazai szakembereknek, majd határainkon kívülieknek is. A konferenciákhoz az alábbi kiadványok kapcsolódtak:

- Összefoglalók, amelyek a konferenciákon elhangzott előadások összefoglalóit tartalmazták, ill. tartalmazzák.

- Az előadások anyagának magyar vagy angol nyelvű tanulmányai, amelyek a hasonló nevű tanulmánykötetben jelennek meg a konferencia honlapján, amelynek nyomtatott változata is van.

- A Karst Development folyóirat, amelynek két évfolyama jelent meg.

   A „Karsztfejlődés” konferenciák a szombathelyi Természetföldrajzi tanszék karros, ezen belül a Totes Gebirge területén folytatott karros kutatásaiból indultak el. A hegységbe az első kutatóutat 1993-ban szerveztük, mindössze 3 fővel. A következő években ez a létszám fokozatosan növekedett. Volt olyan év, hogy meghaladta a 10 főt. A kutatóutak eredményeit önálló kötetben kívántuk közreadni. 1995-ben egy tanulmány gyűjteményt adtunk közre a karros kutatásainkról. E kötet tanulmányait a tanszék oktatói készítették. Ez bár a Karsztfejlődés I. jelölésű, címlapján zárójelben feltüntettük, hogy a Totes Gebirgével foglalkozik. Ennek folytatása a Karsztfejlődés II. kötet. Ebben ugyancsak a Totes Gebirgével foglalkozó tanulmányok láttak napvilágot. A tanulmányok írói ugyancsak a kutatóúton résztvevő tanszéki oktatók és a kutatásokba kapcsolódó hallgatók. A Karsztfejlődés IV (amely 2000-ben jelent meg) az előzőektől a tekintetben különbözött, hogy a tanulmányok angolul jelentek meg. (A tanulmányokat Kósa Attila fordította. A fordító a kötet végén angol-magyar karros szótárt is közreadott).

   Szunyogh Gábor javasolta, hogy egy tanszéki szeminárium keretében a résztvevők mutassák be eredményeiket, cseréljék ki tapasztalataikat. Hiszen az egymás mellett gyakran hasonló témán dolgozók között erre a terepen nem mindig volt lehetőség. A szemináriumokat vizsgaidőszakban (januárban) szerveztük, és meghívtuk az érdeklődő, más intézményben dolgozó szakembereket. Így, pl. Korpás Lászlót. Ennek során vetődött fel, hogy országos konferenciává kellene átalakítanunk szemináriumunkat. A konferencián eredeti terveinkben csak karros előadások lettek volna. A felkérések ezért azon szakembereknek mentek ki, akiktől ilyen témában reméltünk előadást. A felkértek azonban más témákkal jelentkeztek be. Ezért olyan döntést hoztunk, hogy a továbbiakban bármilyen karszttal foglalkozó előadást elfogadunk. Az első „Karsztfejlődés” Konferencia megrendezésére először 1999-ben került sor. Kézenfekvő volt, hogy a kötetbe a konferencia előadásai kerüljenek be. Ez volt a Karszfejlődés III. kötet, amelyben még a nem szombathelyi szerzők száma viszonylag csekély volt. Az első országos kötet nem szombathelyi szerzőit hadd említsük meg itt. Ők a következők: Szablyár Péter, Jakucs László, Hevesi Attila, Keveiné Bárány Ilona, Hoyk Edit, Zseni Anikó, Korpás László, Móga János, Czigány Szabolcs, Parrag Tibor, Szűcs Tímea. Már e kötetben lektoráltattuk a megjelenő tanulmányokat, továbbá az Abstractok ill. a különböző mellékletek címeit, ill. magyarázóit angolul is közöltük.

   A IX. kötettől a címlap is megújult. (Addig a címlap egyetlen színnel készült és egy meanderkarr stilizált fotóját hordozta. A rajz Lakotár Katalin munkája.) A IX. kötettől az egyes számok borító lapjai színesek, és címlapfotókat adtunk közre. (A fotókat számonként változtattuk.)

   Az eddig megjelent kötetek jelentőségét abban látjuk, hogy a hazai kutatóknak számos kutatási eredményét tettük közzé. Különösen fontos, hogy az egyes kötetek nagyon gyorsan megjelentek. A konferencia előadásait bemutató kötet a konferencia rendezés évében elhagyja a nyomdát. Ezért (is) a hazai (de nemcsak) publikációkban gyakran hivatkoznak a kötet tanulmányaira. Megemlíthető az is, hogy számos tudományos fokozat megszerzését segíthettük elő, hiszen az e témában dolgozó doktorandusz hallgatóknak előadási és megjelenési lehetőséget biztosítottunk.

Szombathely, 2018.

 

                                                                                              Veress Márton

  


(C) KARSZTFEJLŐDÉS 1995-2018 ELTE Savaria Földrajzi Tanszék, SZOMBATHELY zentai.zoltan[kukac]sek.elte.hu