ugrás a NYME honlapra vissza a nyitólapra
  Vissza a nyitólapra
 
 

A „Karsztfejlődés” konferenciák és a „Karsztfejlődés” című kiadvány története

 

A szombathelyi Természetföldrajzi Tanszéken több mint 10 évre tekint vissza a „Karsztfejlődés” konferencia sorozat. Ezt éves gyakorisággal szerveztük, előbb hazai szakembereknek, majd határainkon kívülieknek is. A konferencián elhangzott előadások a hasonló elnevezésű tanulmánykötetekben jelentek meg. A történeti visszatekintést egyrészt azért tesszük, mert a rendezvény sorozat, ill. a kötetek megjelenése több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, másrészt a kötet megjelenési módja a közeljövőben számottevően megváltozik. Az előadások a Konferencia honlapján fognak megjelenni. Ennek oka, hogy a kötet angol nyelvű folyóirattá átalakulva képezi a „Karsztfejlődés” szerves folytatását, a „hagyományos” magyar nyelvű kötet továbbiakban is megjelenik de, csak azokat az előadásokat közli, amelyek az angol nyelvű folyóiratba nem kerülnek be. Ennek megfelelően a következő kiadványokat tervezzük:

- Összefoglalók, amelyek a konferenciákon elhangzott előadások összefoglalóit tartalmazták, ill. tartalmazzák.

- Az előadások magyar nyelvű tanulmányai, amelyek a konferencia honlapján jelennek meg.

- Magyar nyelvű Karsztfejlődés c. kötet.

- A Karst Development folyóirat, amely a karsztfejlődés folytatása. Ebben angol nyelvű tanulmányok jelennek meg. A tanulmány tárgya lehet a konferencián elhangzott előadás, de más témájú is. A folyóiratnál szigorú szakmai szűrőt kívánunk alkalmazni, hogy megfeleljünk egy nemzetközi, (impact factoros) folyóirat létrehozásának. (Ezért nemzetközi Szerkesztő Bizottságot hoztunk létre.)

            A „Karsztfejlődés” konferenciák a tanszék karros, ezen belül a Totes Gebirge területén folytatott karros kutatásaiból indultak el. A hegységbe az első kutatóutat 1993-ban szerveztük, mindössze 3 fővel. A következő években ez a létszám fokozatosan növekedett. Volt olyan év, hogy meghaladta a 10 főt. A kutatóutak eredményeit két módon kívántuk közreadni. 1995-ben egy tanulmány gyűjteményt adtunk közre a Totes Gebirgében folytatott karros kutatásainkról. Ez bár a „Karsztfejlődés I.” jelölésű, címlapján zárójelben feltüntettük, hogy a Totes Gebirgével foglalkozik. E kötet folytatását jelentette a Karsztfejlődés II. Ugyancsak a Totes Gebirgével foglalkozó tanulmányok láttak benne napvilágot. A tanulmányok írói ugyancsak a kutatóúton résztvevő tanszéki oktatók és a kutatásokba kapcsolódó hallgatók. A Karsztfejlődés IV (amely 2000-ben jelent meg) az előzőektől a tekintetben különbözött, hogy a tanulmányok angolul jelentek meg. (A tanulmányokat Kósa Attila fordította. A fordító a kötet végén angol-magyar karros szótárt is közreadott).

            Szunyogh Gábor javasolta, hogy egy tanszéki szeminárium keretében a résztvevők mutassák be eredményeiket, cseréljük ki tapasztalatainkat. Hiszen az egymás mellett gyakran hasonló témán dolgozók között erre a terepen nem mindig volt lehetőség. A szemináriumokat vizsgaidőszakban (januárban) szerveztük, és meghívtuk az érdeklődő, más intézményben dolgozó szakembereket. Így, pl. Korpás Lászlót. Ennek során vetődött fel, hogy országos konferenciává kellene átalakítanunk szemináriumunkat. A konferencián eredeti terveinkben csak karros előadások lettek volna. A felkérések ezért azon szakembereknek mentek ki, akiktől ilyen témában reméltünk előadást. A felkértek azonban más témákkal jelentkeztek be. Ezért olyan döntést hoztunk, hogy a továbbiakban bármilyen karszttal foglalkozó előadást elfogadunk. Az első „Karsztfejlődés” Konferencia megrendezésére 1999-ben került sor. Kézenfekvő volt, hogy a kötetbe a konferencia előadásai kerüljenek be. Ez volt a „Karszfejlődés III, amelyben még a nem szombathelyi szerzők száma viszonylag csekély volt. Az első országos kötet nem szombathelyi szerzőit had említsük meg itt: Szablyár Péter, Jakucs László, Hevesi Attila, Keveiné Bárány Ilona, Hoyk Edit, Zseni Anikó, Korpás László, Móga János, Czigány Szabolcs, Parrag Tibor, Szűcs Tímea. Már e kötetben lektoráltattuk a megjelenő tanulmányokat, továbbá az Abstractok ill. a különböző mellékletek címeit, ill. magyarázóit angolul is közöltük.

A IX. kötet címlapja is megújult. Addig a címlap egy színnel készült és egy meanderkarr stilizált fotóját hordozta. A rajz Lakotár Katalin munkája. A IX. kötettől a címlap megújult. Az egyes számok borító lapjai színesek, és címlapfotókat adtunk közre. (A fotókat számonként változtattuk.)

            Az eddig megjelent kötetek jelentőségét abban látjuk, hogy a hazai kutatóknak számos kutatási eredményét tettük közzé. Különösen fontos, hogy az egyes kötetek nagyon gyorsan megjelentek. Egy konferencián elhangzott előadás tanulmánya még abban az évben megjelent. Ezért (is) a hazai (de nemcsak) publikációkban gyakran hivatkoznak a kötet tanulmányaira. Megemlíthető az is, hogy számos tudományos fokozat megszerzését segíthettük elő, hiszen az e témában dolgozó doktorandusz hallgatóknak előadási és megjelenési lehetőséget biztosítottunk.

A Karsztfejlődés 13  kötetében megjelent tanulmányokat intézményi és kutatási téma szerinti besorolását két táblázatban foglaltuk össze.

Szombathely, 2009

 

                                                                                              Veress Márton

  


(C) KARSZTFEJLŐDÉS 1995-2009 NYME SEK TTMK FÖLDRAJZ ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET SZOMBATHELY zzoltan[kukac]ttmk.nyme.hu